helsestillinger.no

Er du vår nye Klinikksjef for de offentlige tannklinikkene i Sandefjord?

Sted
Kategorier
Utgår

2019-05-19

Søk nå

Er du vår nye Klinikksjef for de offentlige tannklinikkene i Sandefjord?

Opplysninger om stillingen 

Det blir ledig en 100 % fast stilling som Klinikksjef ved, for tiden, Solvang og Søeberg tannklinikker i Sandefjord fra 1. september 2019. Stillingen vil i tillegg til ledelse også innbefatte noe klinisk arbeid. Klinikksjefen er med i tannhelsedirektørens ledergruppe.  

Om klinikkene 

Solvang og Søeberg tannklinikker er sentralt plassert i Sandefjord by. Solvang tannklinikk er bygget i 1988 og har 5 behandlingsrom og 9 dyktige ansatte. Søeberg tannklinikk ble etablert i 1995, utvidet i 2005 og har i dag 7 behandlingsrom. Klinikken har betjent resepsjon og 14 hyggelige medarbeidere. Klinikkene har ansvar for til sammen 11 500 prioriterte pasienter ihht tannhelsetjenesteloven, i tillegg til 2000 betalende voksne pasienter. Det er god offentlig kommunikasjon i ved klinikkene.

Hvem søker vi etter? 

Vestfold fylkeskommune ønsker en klinikksjef med glimt i øye som kan ivareta god drift og et godt arbeidsmiljø. Du er en erfaren leder, en dyktig kliniker og har en inkluderende personlighet. I tillegg må du har stort arbeidskapasitet.  

Stillingens arbeidsoppgaver 

 • Personalansvar for ansatte på klinikkene 
 • Ansvar for klinikkenes drift, budsjett og rapportering 
 • Klinikkenes faglige ansvarlige 
 • Ansettelser 
 • Pasientbehandling 

Kvalifikasjoner

 • Evne til å motivere og lede andre og samtidig ha fokus på mål og budsjettstyring 
 • Odontologisk embetseksamen og norsk autorisasjon 
 • Vi søker en tydelig leder som er utviklingsorientert og kan vise til gode resultater fra tidligere jobber 
 • Evne til å ivareta et helhetlig perspektiv med fokus på samfunnsoppdraget 
 • Det legges vekt på ledererfaring og bred klinisk erfaring 
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli tillagt stor vekt 

I tillegg ønskes 

 • Gode samarbeidsevner og evne til å delegere 
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner 
 • Gode faglige kunnskaper om behandlingsprinsipper og forebygging 
 •  

Vi tilbyr  

 • Gode muligheter til å utvikle egen kompetanse 
 • Lederopplæring 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Et godt arbeidsmiljø på to veldrevne klinikker 

01.01.2020 slås Vestfold og Telemark sammen til Vestfold og Telemark fylkeskommune. Det odontologiske fagmiljøet vil da bli enda bredere og mer solid. Ledergruppen vil med sammenslåingen bestå av rundt 20 engasjerte og dyktige ledere.  

Personlig egnethet vektlegges. Lønn og tiltredelse etter avtale. Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger. 

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting av helsepersonell, kreves godkjent norsk autorisasjon. Det er videre en forutsetning at du kan fremlegge godkjent politiattest (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. I 2020 blir vi Vestfold og Telemark fylkeskommune. Som fylkeskommune er vi opptatt av kontinuerlig forbedring og utvikling. Det kan føre til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidssted.  

Del denne jobben

Er du vår nye Klinikksjef for de offentlige tannklinikkene i Sandefjord?

Vestfold fylkeskommune