helsestillinger.no

Helse- og oppvekstfag- 55% fast undervisningsstilling - Holmestrand videregående skole

Sted
Kategorier
Utgår

2019-05-27

Søk nå

Helse- og oppvekstfag- 55% fast undervisningsstilling - Holmestrand videregående skole

Stillingsopplysninger

På yrkesfaglig utdanningsprogram, helse og oppvekstfag Vg1, har vi ledig 55% fast stilling fra 1.08.19. Vi ser etter deg som er en engasjert lærer med god formidlingsevne og interesse for fagfeltet.

Kvalifikasjoner  

Det kreves godkjent faglig og pedagogisk utdanning i tråd med opplæringsloven for å undervise i videregående skole.    

Personlige egenskaper  
Har høy faglig og didaktisk kompetanse.  

Har forståelse og kompetanse i å tilrettelegge for elever.  

Har gode og tydelige kommunikasjonsevner.  

Er faglig engasjert, tålmodig og tolerant.  

Opptrer profesjonelt i lærerrollen og er utviklingsorientert.  

Har evner til å skape gode relasjoner med elever og kollegaer.  

Har gode samarbeidsevner og er fleksibel.  

Er åpen for refleksjon over egen praksis og bidrar aktivt til skolen som en lærende organisasjon.  

Personlig egnethet vektlegges.  

Vi tilbyr  

Deltakelse i et godt og utviklingsorientert arbeidsmiljø  

Et ungt, dynamisk og engasjerende arbeidsmiljø  

En skole med høy trivsel blant elevene  

Et lite og oversiktlig arbeidsmiljø  

Det vil bli lagt stor vekt på egnethet, og erfaringskompetanse fra liknende arbeid.   

Utvelgelsesprosessen vil bestå av ett eller flere intervju, samt innhenting av referanser. Prøveundervisning kan også være aktuelt.    

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger

Tilsetting og prøvetid 

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling 

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. I 2020 blir vi Vestfold og Telemark fylkeskommune. Som fylkeskommune er vi opptatt av kontinuerlig forbedring og utvikling. Det kan føre til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidssted. 

Del denne jobben

Helse- og oppvekstfag- 55% fast undervisningsstilling - Holmestrand videregående skole

Vestfold fylkeskommune