helsestillinger.no

Overlege/Psykologspesialist

Sted
Kategorier
Utgår

2019-06-10

Søk nå

Overlege/Psykologspesialist

Oslo universitetssykehus er Norges største barnesykehus med både lokale-, regionale- og landsfunksjoner. Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse på
Sykehus (S-BUP) har et tverrfaglig team med barnepsykiatere, psykologer, kliniske sosionomer, spesialpedagoger, spesialsykepleiere og musikkterapeuter.
Avdelingen har to enheter, en på Rikshospitalet og en på Ullevål, med totalt 34 fagstillinger og 4 merkantile. Avdelingen arbeider med utredning og behandling av
inneliggende og polikliniske somatisk syke barn og unge opp til 18 år og deres foreldre, henvist fra helseforetakets ulike somatiske avdelinger og poliklinikker, samt
konsultasjons-liason virksomhet. Avdelingen har også nasjonalt utrednings - og behandlingsansvar for pasienter under 18 år som henvises til Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS). Vi har i tillegg undervisnings- og forskningsoppgaver.

Det er nå ledig tilsammen 100 % stilling som overlege. Søker må være ferdig spesialist som lege i barne- og ungdomspsykiatri, eller ha korttid igjen i spesialisering. Alternativt psykologspesialist, hvorav 50 % fast og 50 % vikariat i 2 år med mulighet for forlengelse. Stillingen er ledig fra 19.08.2019 og er knyttet opp mot Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme, barn og unge (NBTS barn og unge), som fra 15.05.17 er organisert under S-BUP på Barne- og ungdomsklinikken, Rikshospitalet.   

Det er ønskelig med bred barne- og ungdomspsykiatrisk erfaring som inkluderer erfaring med diagnostikk og differensialdiagnostikk ift. utviklingsforstyrrelser, alvorlige barne- og ungdomspsykiatriske tilstander, personlighetsproblematikk og familieproblematikk. Stillingen omfatter utredning, behandling og oppfølging av barn og unge henvist NBTS, samt deres foreldre og nettverk. Det er derfor ønskelig med interesse for å arbeide med denne gruppen.
Kun søkere som søker elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert.  

Arbeidsoppgaver

Barne- og ungdomspsykiatrisk utredning, diagnostikk og differensialdiagnostikk av barn/unge
opp til 18 år henvist til NBTS 
Tverrfaglig arbeid i team
Forskning, fagutvikling og undervisning internt/eksternt i OUS
Utadrettet virksomhet og fagformidling; henvisende instans, lokalt hjelpeapparat, nettverk, pasientorganisasjoner

Kvalifikasjoner

Søker må være ferdig spesialist som lege i barne- og ungdomspsykiatri, eller ha kort tid igjen
i spesialisering eller være autorisert klinisk barne- og ungdomspsykolog 
Evne til teamarbeid og samarbeid
Behersker skandinavisk språk meget godt både skriftlig og muntlig
Bred klinisk erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri inkl. differensialdiagnostisk utredning. Ønskelig med undervisningskompetanse og forskningserfaring

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet, gode samarbeidsevner, formidlingsevneog evne/erfaring med tverrfaglig tenkning/arbeid

Vi tilbyr

Et innovativt, godt og trivelig arbeidsmiljø med høyt faglig nivå.
Avdelingen har et bredt undervisningsopplegg.
Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring,
samt fritid/ulykkesforsikring.

Del denne jobben

Overlege/Psykologspesialist

Oslo universitetssykehus