helsestillinger.no

Spesialsykepleier

 Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) er et høyspesialisert tverrfaglig behandlingstilbud til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser i hele Helse Sør-Øst. Voksenenheten har 10 døgnplasser. Vi behandler pasienter over 18 år med ulike former for spiseforstyrrelser og avdelingen er godkjent for bruk av tvungent psykisk helsevern. Vår overordnede behandlingstilnærming er basert på mentaliseringsbasert terapi (MBT).Sykepleiere på enheten jobber i et tverrfaglig miljø. For mer informasjon om seksjonen se www.rasp.no. 

Vi har en ledig fast stilling i dag/ kveldsturnus med arbeid hver tredje helg. Stillingen tiltredes etter avtale. Vi søker deg som er trygg i faget, byr på deg selv, og er åpen for nye ideer og faglig utvikling.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og iverksette sykepleiefaglige/miljøterapeutisk tiltak
 • Medikamenthåndtering
 • Psykisk og somatisk observasjon og rapportering til medarbeidere og ansvarlig lege
 • Primærkontakt for pasienter
 • Miljøterapeutiske samtaler og motivasjonsarbeid samt måltidsstøtte
 • Undervisning/veiledning til studenter, hospitanter og samarbeidspartnere
 • Tverrfaglig teamarbeid
 • Ansvar for å holde seg faglig oppdatert 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Videreutdanning innen psykisk helsevern 
 • Ønskelig med erfaring fra spiseforstyrrelsesfeltet
 • Ønskelig med erfaring fra psykiatri/miljøterapeutisk  arbeid

Personlige egenskaper

 • Engasjert og trygg i din yrkesrolle
 • Ansvarsbevisst, selvstendig og med gode samarbeidsevner
 • God lagspiller
 • God arbeidsmoral

Vi tilbyr

 • God opplæring
 • En utviklende og utfordrende hverdag
 • Varierte og helhetlige sykepleieroppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Samarbeid med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Store muligheter for kompetanseheving
 • Enhet i stadig utvikling
 • Internundervisning
 • Godt arbeidsmiljø 

Del denne jobben

Spesialsykepleier

Oslo universitetssykehus