helsestillinger.no

Vi søker engasjert fysioterapeut!

Sted
Kategorier
Utgår

2019-06-06

Søk nå

Vi søker engasjert fysioterapeut!

Fysioterapeut

Ønsker du å gjøre en forskjell for våre beboere?
Vil du jobbe på et fremoverlent sykehjem, der det er fokus på kvalitet og forbedring?
Oppsalhjemmet, avd Stovner søker nå en ny fysioterapeut i 100% stilling.
Oppsalhjemmet har 151 plasser fordelt på seks avdelinger, der en avdeling er skjermet, og fem avdelinger er somatisk langtid.
Vi har ett godt tverrfaglig samarbeid, så du vil jobbe tett med den andre fysioterapeuten, ergoterapeutene, legene og personalet på avdelingene.
For oss er det viktig å ha høy faglig kvalitet og at brukermedvirkning står i fokus.

Kvalifikasjonskrav:
Autorisasjon som fysioterapeut
Personlige egenskaper:
Interesse for og glede av å arbeide med eldre
Utadvendt legning og representativ fremtreden
Evne til å motivere
Være kreativ, initiativrik og løsningsorientert
Evne til refleksjon og korreksjon
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Evne og glede over å undervise og veilede
Minimum språknivå. Norsk 3
Gyldig arbeids og oppholdstillatelse
Godkjent t vandelsattest fra politiet.

Arbeidsoppgaver:
Utføre fysioterapi etter selvstendig /tverrfaglig vurdering eller legens forordning.
Helhetlig habilitering, rehabilitering og service ut fra etiske og juridiske retningslinjer og norlandia care`s kvalitetssystem.
Nært samarbeid med pårørende og veiledning overfor beboere og pårørende.
Ansvarlig for veiledning av medarbeidere og studenter.
Å sørge for at forsvarlig dokumentasjon foreligger /utføres i henhold til lovverk.
Behandle, veilede, assistere og tilrettelegge for beboernes egenomsorg.
Delta på pasientrisiko tavlemøter på de ulike avdelingene.
Bidra til funksjonskartlegging og fallrisikovurdering av alle beboere.
Vurdere/bestille/tilpasse hjelpemidler i samarbeid med ergoterapeut.
Gruppebehandling, individuell behandling og vurdering.
Dokumentasjon i henhold til tiltaksplan og fysioterapijournal.
Tilrettelegging av aktiviteter for beboerne og skape trivsel i bomiljøet.

Vi tilbyr:
* Hyggelige og kompetente kolleger og medarbeidere
* Korte beslutningsveier og lite byråkrati
* Gode muligheter for faglig utvikling
* IA bedrift hvor ledere har tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud for å skape en god arbeidshverdag
* Ansattgoder med personalpris på hoteller, treningssenter med mer
* Konkurransedyktige lønnsbetingelser

Ta kontakt for mer informasjon!

Del denne jobben

Vi søker engasjert fysioterapeut!

Norlandia Care Group